Gummiteknisk grundkurs

Innehållet i gummiteknisk grundkurs ger en god inblick i gummits spännande värld och är samtidigt en mötesplats för deltagare med olika gummiperspektiv. I kursen behandlas användning av och egenskaper hos olika gummimaterial och termoelaster, processer och produkter liksom olika provningsmetoder.
Välmeriterade föreläsare, med lång branscherfarenhet och stort engagemang, medverkar och varvar föreläsningar med övningar och diskussioner kring aktuella frågeställningar.
Deltagare från företag av olika storlek och inriktning, tillverkare och gummianvändare delar gärna med sig av kunskap och erfarenhet. Kursen bedrivs alltid i nära samarbete med företag i branschen.
Kursavgiften fastställs beroende på plats och omfattning i antal dagar. I priset ingår viss dokumentation samt kaffe och lunch under kursdagarna.
Kostnader för kurslitteratur samt deltagarnas resor, logi och övrig kost i samband med kursen tillkommer.
Föreläsningarna baseras på boken Gummiteknologi – En introduktion
Kursen genomförs normalt en gång per år och är lämplig som en introduktion till de kvalificerade kurserna i gummiteknik. Genom åren har mer än två tusen personer genomgått gummiteknisk kurs. Kursen är normalt förlagd till AB Hagvikens Läroverk, Scandic i Värnamo, men andra orter kan förekomma beroende på vart deltagarna kommer ifrån.

Ur innehållet:
Normalgummityper, Specialgummityper, Latex, Tvärbindning, Tillsatsmedel, Receptuppbyggnad, Blandning, Strängsprutning, Strängsprutade produkter, Kalandrering,
Kalandrerade produkter, Termoelaster, Provning, Textilarmerade produkter, Teknisk slang, Gummi-metallbindning, Konstruera i gummi.