Våra kurser & utbildningar

Kort information om våra olika utbildningskoncept!

Grundläggande nivå (GTK): Gummiteknisk kurs som ger en god inblick i gummits spännande värld och ses som en mötesplats för deltagare med olika gummiperspektiv. I kursen behandlas användning av och egenskaper hos olika gummimaterial och termoelaster, processer och produkter liksom olika provningsmetoder.

Utökad kurs (UKG): Kvalificerad yrkesutbildning i gummiteknik som ger utökade och fördjupade kunskaper om användning av och egenskaper hos olika gummimaterial och termoelaster, om skilda slag av processer och produkter samt om provnings- och kontrollmetoder.

Högre kurs (TSGF): Kvalificerad yrkesutbildning i gummiteknik som ger breda och genomgripande kunskaper i polymerkemi/fysik, material, processer, provning och produkter. Efter utbildningen skall den studerande bl.a. kunna leda och utveckla gummitekniskt arbete i branschen och i företag som använder gummi och termoelaster i sina produkter. Välmeriterade föreläsare och handledare med lång branscherfarenhet och stort engagemang vägleder deltagarna genom utbildningen fram till examen.