Litteratur

Gummiteknisk litteratur på svenska från Läroverket i Småland AB används, bland annan litteratur, i våra kurser och utbildningar:
Läs mer om böckerna nedan på Läroverket i Småland ABs webbsida HÄR!

Ny bok Gummiteknologi – En introduktion (utgiven augusti 2014)
ISBN 978-91-637-6375-5

Gummiteknologi-Materialkunskap (utgiven 2013)
ISBN 978-91-637-2002-4

Virtual Education in Rubber Technology, VERT
Beställning och information:

Läroverket i Småland AB
Brittmari Ulvås Mårtenson
Kärda Skogsdal 2
331 93 Värnamo
Tel 0708 66 51 50
info@laroverket.com
www.laroverket.com