Om oss

AB Hagvikens Läroverk är ett företag som startade i juli 2011 och som bedriver utbildning på olika nivåer med inriktning mot ämnesområdet gummiteknologi. Konceptet med gummitekniska kurser övertogs från Läroverket i Småland AB som då varit verksamma inom området sedan år 1990. I dag är Läroverket i Smålands verksamhet koncentrerad på framtagning, utveckling och försäljning av litteratur och annat utbildningsmaterial, främst inom området gummiteknik och både i tryckt och virtuellt format. För information om läroböcker i gummiteknik m.m. hänvisas här till Läroverket i Smålands webbsida.

Sedan starten 2011 har drygt 200 deltagare från Sverige och Norge utbildats genom AB Hagvikens Läroverks regi. Deltagarna har kommit från såväl gummiproducerande företag som från företag som använder gummiprodukter. Det har varit konstruktörer, processtekniker, ingenjörer, säljare, inköpare, planerare m.m. som känt att de velat introduceras i gummits spännande värld eller bygga på sina kunskaper ytterligare.

Kurserna bedrivs i nära samarbete med Sveriges Gummitekniska Förening, SGF, och gummibranschen. Det senare genom guidade besök på flera svenska gummifabriker för att studera skilda inriktningar och tekniker. Guiderna som håller i studiebesöken samt föreläsarna  på seminarierna är själva aktiva sedan många år på olika tjänster inom gummiindustrin.

Inger Haag Olsson

“Att inte satsa på utbildning är som att stanna klockan och tro att man tjänar tid” citat av okänt ursprung.