Utökad kurs i gummiteknik

Kvalificerad yrkesutbildning i gummiteknik som ger utökade och fördjupade kunskaper om användning av och egenskaper hos olika gummimaterial och termoelaster, om skilda slag av processer och produkter samt om provnings- och kontrollmetoder.
Välmeriterade föreläsare och handledare med lång branscherfarenhet och stort engagemang vägleder deltagarna genom utbildningen.
Vid seminarierna varvas föreläsningar med övningar/tester och diskussioner kring aktuella frågeställningar.
Efter utbildningen skall den studerande:
Kunna arbeta som gummitekniker i branschen och i företag som använder gummi och termoelaster i sina produkter.
Ha god kunskap om användning av och egenskaper hos gummimaterial och termoelaster.
Kunna delta i lösandet av produktionstekniska problem.
Kunna delta i provtagning och utvärdering av provningsresultat för material och produkter genom tillämpning av standarder.
Ha kunskap om uppbyggnaden av recept för gummiblandningar.
Kunna diskutera med leverantörer och kunder om anpassning och utveckling av produkter.
Kursavgiften I avgiften ingår viss dokumentation samt kaffe och lunch under seminariedagarna. Kostnader för kurslitteratur samt deltagarnas resor, logi och övrig kost i samband med seminarierna tillkommer.
Utbildningen startar i grupp alternativt individuellt med studieplan och handledare för varje deltagare och pågår i ca 1 år för att därefter avslutas med ett slutprov.