Högre kurs i gummiteknik

En kvalificerad yrkesutbildning i gummiteknik som ger breda och genomgripande kunskaper i polymerkemi/fysik, material, processer, provning och produkter.
Välmeriterade föreläsare och handledare med lång branscherfarenhet och stort engagemang medverkar och vägleder deltagarna genom utbildningen fram till examen.
Vid seminarierna varvas föreläsningar med övningar/tester och diskussioner kring aktuella frågeställningar.
Utbildningen bedrivs alltid i nära samarbete med SGF och med företag i branschen och besök på olika tillverkande företag anordnas.
Efter utbildningen skall den studerande:
Kunna leda och utveckla gummitekniskt arbete i branschen och i företag som använder gummi och termoelaster i sina produkter-
Kunna leda arbetet med att utveckla produkter i vilka gummi spelar en viktig och avgörande roll.
Kunna lösa produktionstekniska problem.
Kunna lägga upp provningsprogram, utföra provningar och utvärdera provningsresultat för material och produkter och använda tillämplig standard.
Kunna leda arbetet i framtagning av recept för blandningar.
Kunna arbeta tillsammans med leverantörer och kunder med anpassning och utveckling av produkter.
Genomförande 
Utbildningen startar i grupp alternativt individuellt med studieplan och handledare för varje deltagare och pågår i ca 1,5 – 2 år för att därefter avslutas med en examen.
Utbildningen ger kunskaper för att avlägga SGF:s examen TSGF.